Een vermogende familie moet op allerlei niveaus zaken regelen. Het ene familielid zal daar minder moeite mee hebben dan het andere. Bijvoorbeeld doordat een onderwerp hem beter ligt of omdat hij door vooropleiding meer kennis heeft. Voor de familie is het beter als iedereen toegang heeft tot dezelfde kennis en kunde. Daarom is het wenselijk deze aan te laten bieden door een neutrale partij: uw family office.

Family office: ontzorgen op financieel gebied

Een family office houdt van dag tot dag toezicht op het familiekapitaal. De familie kan zich daardoor richten op wat zij het liefst doet: werken in het familiebedrijf, nastreven van een goed doel of genieten van een vrijetijdsbesteding. Misschien hoeven zij dan zelfs niet langer te kiezen, doordat het family office zoveel werk uit handen neemt.

  • Heeft u een ruime kring adviseurs om u heen en wordt het u teveel om deze aan te sturen?
  • Heeft u het gevoel dat u achter de feiten aan loopt en hierdoor geen sturing meer kunt geven?
  • Vraagt u zich af of uw familieleden klaar zijn om uw rol over te nemen?

Allemaal redenen om contact op te nemen. Wij helpen u graag met uw verantwoordelijkheden voor uw vermogen en laten u weer genieten van de mooie kanten van vermogend zijn.